مجسمه ابوالهول

مجسمه ابوالهول مجسمه ابوالهول ،  را می توان به عنوان یکی از با ارزش ترین دیدنی ها در جهان دانست که در مصر قرار دارد..در ادامه همراه وب سایت گردشگری دوباره سفر  باشید با این مجسمه…