ایرانگردی

استان کردستان
روستای پلکانی دولاب

روستای پلکانی دولاب | استان کردستان

روستای پلکانی دولاب در این بخش از مقالات ایرانگردی قصد معرفی و آشنایی با روستای پلکانی دولاب را که یکی از جاهای دیدنی سنندج است داریم . در ادامه برای آشنایی بیشتر با این مکان زیبا با ما در مجله…

جهانگردی

اروپا
بندر پورتوفینو ایتالیا

بندر پورتوفینو ایتالیا

بندر پورتوفینو ایتالیا در این سری از مقالات جهانگردی قصد معرفی و آشنایی با بندر پورتوفینو  را که یکی از جاهای دیدنی ایتالیا است را داریم. در ادامه برای آشنایی بیشتر با این مکان زیبا با ما در…