کویر حاج علی قلی دامغان | استان سمنان

کویر حاج علی قلی دامغان در این بخش از مقالات ایرانگردی قصد معرفی و آشنایی با کویر حاج علی قلی را که یکی از جاهای دیدنی دامغان است داریم . در ادامه برای آشنایی بیشتر با این مکان زیبا…