شهر خشتی غلامان زابل

شهر خشتی غلامان شهر خشتی غلامان یکی از شهر های به یادگار مانده از زمان هخامنشیان است.شما میتوانید در ادامه با دوباره سفر همراه باشید تا با این شهر 2500 ساله بیشتر آشنا شوید. دهانه…