جنگل ابر شاهرود

جنگل ابر شاهرود جنگل ابر شاهرود که از انواع جنگل‌های قدیمی هیرکانی میباشد. از زیباترین و پُرطرف‌دارترین مناطق طبیعت‌گردی در شمال شرق ایرانبه به حساب می آید. این جنگل دارای حدود ۳۵ هزار هکتار وسعت…